Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany vašich osobných údajov

Naposledy zmenené: 14.3.2024

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov popisujú postupy ochrany osobných údajov na webovej stránke www.brokafe.sk.

Zhromažďujeme a používame iba osobné údaje, ktoré potrebujeme na to, aby sme vám poskytli naše produkty a služby (naše “služby”). Osobné údaje neuchovávame nad rámec tohto účelu. Navyše, osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu, pre ktorý sme údaje zozbierali. Prístup k vašim osobným údajom má len jediná poverená osoba. Vaše osobné údaje zahŕňajú:

 • Meno a priezvisko,
 • Emailovú adresa,
 • IP adresu,
 • Ďalšie informácie, ktoré vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať.

Naše pravidlá ochrany osobných údajov sú určené na to, aby sme vás oboznámili s  nasledovným:

 • Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako to robíme,
 • Ako a prečo používame vaše osobné údaje,
 • S kým ich zdieľame,
 • Ako môžete spravovať svoje osobné údaje (prístup k vašim údajom, ktoré uchovávame; ako ich môžete aktualizovať alebo vymazať),
 • Ako zabezpečujeme vaše osobné údaje,
 • Ako budú oznámené zmeny pravidiel ochrany osobných údajov a
 • Ako riešiť prípady, kedy máte podozrenie z nesprávneho používania vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme a ako

Väčšinu vašich osobných údajov zhromažďujeme priamo od vás, keď:

 1. si zakúpite ktorúkoľvek z našich služieb (vaše meno, adresu, fakturačné údaje, e-mailovú adresu, štátnu identifikáciu),
 2. odošlete kontaktný formulár, formulár pre cenovú ponuku, formulár pre odborné poradenstvo alebo sa zaregistrujte na odber noviniek (telefónne číslo, e-mailová adresa),
 3. vyžiadate si od nás informácie priamo e-mailom alebo telefonicky,
 4. zapojíte sa do prieskumu alebo sa zúčastnite na súťažiach, ktoré môžu vyžadovať vaše osobné údaje.

Aby sme neustále zlepšovali naše služby, zhromažďujeme o vás aj ďalšie informácie pomocou iných metód, ktoré nemusia byť pre vás tak známe. Preto vám ponúkame stručné vysvetlenie týchto metód a typu informácií, ktoré zhromažďujeme:

Informácie týkajúce sa potenciálnych a nakupujúcich zákazníkov

Zhromažďujeme informácie o vašich nákupoch alebo žiadostiach o cenovú ponuku, typ a množstvo zakúpených služieb, žiadosti o informácie a informácie o vzájomnej komunikácii.

Analýza návštevnosti webových stránok

Používame nástroj na analýzu webových stránok poskytovaný spoločnosťou Google s názvom Google Analytics. Tento nástroj zhromažďuje a spracováva informácie o tom, ako interagujete s našou webovou stránkou, napríklad o tom, ktoré stránky ste navštívili, aká bola vaša IP adresa, o tom, koľko času ste strávili na stránkach, aký operačný systém a prehliadač používate. Tento nástroj používa trvalé súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich pravidlách cookies.

Súbory cookies

Na týchto stránkach používame súbory cookies. Cookie je údaj uložený na pevnom disku návštevníka webu, ktorý nám pomôže zlepšovať váš prístup na naše stránky a identifikovať opakovaných návštevníkov našich stránok. Keď napríklad použijeme súbor cookies na vašu identifikáciu, nemusíte sa prihlasovať viac ako raz, čím ušetríte čas. Súbory cookies nám tiež umožňujú sledovať a zacieliť záujmy našich používateľov s cieľom zlepšiť ich skúsenosti na našich stránkach. Súbory cookie zhromažďujú vašu IP adresu. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách cookies.

Zakázanie súborov cookies

Cookies môžete zakázať zmenou nastavenia prehliadača alebo pomocou nástrojov tretích strán. Ak však vypnete cookies, niektoré z funkcií, ktoré zabezpečia, že vaše stránky budú efektívnejšie, nemusia fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách cookies.

Prieskumy a súťaže

Príležitostne vyžadujeme vaše osobné informácie v rámci prieskumov alebo súťaží. Účasť na týchto prieskumoch a súťažiach je úplne dobrovoľná a môžete sa rozhodnúť, či sa zúčastníte, a teda či tieto osobné údaje poskytnete alebo nie. Požadované informácie môžu obsahovať vaše kontaktné informácie (napríklad názov a dodaciu adresu) a demografické údaje (napr. PSČ, veková úroveň). Kontaktné informácie budú použité na oznamovanie víťazov a udeľovanie cien. Informácie z prieskumu sa použijú na účely monitorovania alebo zlepšenia využívania tejto stránky.

Ako používame vaše informácie

Snažíme sa čo najviac obmedziť používanie vašich osobných údajov. Tieto údaje používame len na účely:

 1. dodania našich služieb pri ich zakúpení alebo interakcii s nimi,
 2. pre ktoré ste nám dali výslovné povolenie,
 3. z dôvodu dodržiavania právnych predpisov alebo iných zákonných účelov, ktoré sú od nás vyžadované.

Tieto informácie používame na:

 • Neustále vylepšovanie našej webovej stránky, aby vám mohla lepšie slúžiť,
 • Zlepšovanie kvality našich služieb,
 • Zlepšovanie služieb pri riešení požiadaviek na služby zákazníkom,
 • Požiadanie o hodnotenie a recenzie služieb alebo produktov,
 • Prispôsobovanie našej stránky a dodávanie takého obsahu a produktov, ktoré vás najviac zaujímajú,
 • Zhromažďovanie agregovaných štatistík o používaní našich služieb,
 • Komunikáciu s vami – môžeme vás kontaktovať priamo alebo prostredníctvom poskytovateľa služieb tretej strany (pomocou e-mailu alebo telefonických hovorov) o:
  • službe, ktoré ste si zakúpili,
  • novej ponuke alebo propagačnej akcii,
  • prieskumoch a súťažiach.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje zdieľame s našimi dôveryhodnými obchodnými partnermi. Tieto tretie strany nám pomáhajú pri prevádzke našich webových stránok a pri vedení našej činnosti. Vaše osobné údaje zdieľame iba v takom rozsahu, aby nám naši partneri mohli tieto svoje služby poskytovať. Tieto tretie strany nesmú používať, ďalej zdieľať ani vlastniť vaše osobné údaje na akýkoľvek iný účel, než na ktorý majú dohodu.

Títo partneri sú poskytovateľmi:

 • Riadenia vzťahov so zákazníkmi,
 • Hostingu webových stránok,
 • Platby kreditnou kartou a bankovými prevodmi,
 • Analýza návštevníkov webových stránok.

Taktiež poskytujeme informácie, keď je ich vydanie potrebné pre dodržiavanie zákonov, presadzovanie pravidiel našich stránok alebo na ochranu našich alebo iných práv, majetku alebo bezpečnosti.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je potrebné. Doba uchovávania údajov je potrebná na dosiahnutie konkrétneho účelu, pre ktorý sme vaše údaje spracovali (napríklad poskytovanie záruk, podpora verných zákazníkov atď.). Osobné údaje uchovávame:

 • Po dobu 3 rokov od posledného nákupu služby od nás,
 • Po dobu 1 roka od kontaktu s nami prostredníctvom akéhokoľvek komunikačného kanála,
 • Po dobu 1 roka po odhlásení z nášho newslettera.

Po uplynutí doby uchovávania sú všetky vaše osobné údaje úplne odstránené.

Správa vašich osobných údajov

Na podporu Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) vám ponúkame nové funkcie, ktoré vám umožňujú ľahko pristupovať k vašim osobným údajom, meniť ich alebo prenášať. Medzi tieto funkcie patrí možnosť požiadať nás o:

 • Prístup k vašim osobným údajom, resp. kópiu vašich osobných údajov

Môžete vidieť, aké údaje o vás máme, ak vôbec nejaké, a zmeniť ich alebo opraviť. Môžete tiež požiadať o kópiu všetkých vašich osobných údajov. Sme povinní vám do 30 dní odpovedať a poskytnúť vám požadované údaje v elektronickom formáte, ktorý môžete prípadne presunúť iným poskytovateľom služieb.

 • Vymazanie vašich osobných údajov po tom, čo odstúpite od súhlasu na ich spracovanie

Môžete vzniesť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov a požiadať nás o zrušenie vášho účtu a odstránenie všetkých vašich osobných údajov. Po vyžiadaní odstránime všetky údaje, pokiaľ nebudeme musieť dodržiavať naše zákonné požiadavky.

Osobné údaje môžete spravovať pomocou popísaných spôsobov prostredníctvom formulára v Centre ochrany osobných údajov.

Ako zabezpečujeme a ukladáme vaše údaje

Na ochranu vašich osobných údajov sme prijali súbor štandardných bezpečnostných opatrení. Keď zadávate citlivé informácie prostredníctvom našich webových stránok, vaše informácie sú chránené tak online, ako aj off-line. Iba zamestnanci, ktorí potrebujú informácie na vykonanie konkrétnej úlohy (napríklad fakturácie alebo služby zákazníkom), majú prístup k údajom, ktoré vás môžu identifikovať. Počítače a servery, na ktorých ukladáme osobné informácie, sa uchovávajú v zabezpečenom prostredí.

Ďalšie informácie

Odkazy

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné stránky. Pamätajte, že nie sme zodpovední za obsah alebo praktiky ochrany osobných údajov týchto externých stránok. Upozorňujeme preto našich používateľov, aby si tohto boli vedomí, a keď opúšťajú našu stránku, prečítali si vyhlásenia o ochrane osobných údajov príslušných webových stránok.

Vekové obmedzenia

Osobitne neobchodujeme s deťmi mladšími ako 13 rokov. V prípade, že dieťa mladšie ako 16 rokov navštívi naše webové stránky a poskytne nám svoje osobné údaje, od týchto používateľov požadujeme výslovné potvrdenie, že získali súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov od svojho rodiča alebo právneho zástupcu predtým, ako nám ich skutočne poskytli.

Signály “Do Not Track” („Nesledujte“)

Niektoré prehliadače majú možnosť oznámiť navštívenej webovej stránke, aby prostredníctvom takzvaných signálov “Do Not Track”, nemonitorovali vašu aktivitu na stránke. Momentálne však nemeníme správanie našej webovej stránky, aj keď je takýto signál prijatý. Ďalšie informácie o signáloch “Do Not Track” nájdete pri návšteve www.allabountdnt.com.

Zmeny v našich pravidlách ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto Pravidlá ochrany osobných údajov. Tieto pravidlá môžeme aktualizovať z viacerých dôvodov, napr. zmeny v zákone, rozšírenie webovej stránky atď. Informácie o zmene pravidiel ochrany osobných údajov budú avizované na našej webovej stránke, odporúčame však našim používateľom, aby pravidelne kontrolovali takéto aktualizácie predovšetkým na tomto mieste.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich Pravidiel ochrany osobných údajov alebo sa domnievate, že tieto pravidlá ochrany osobných údajov nedodržujeme, kontaktujte nás jedným z nasledujúcich spôsobov:

Kontaktovanie orgánu na ochranu údajov

V prípade, ak ste proti nám vzniesli sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov a myslíte si, že túto sťažnosť nevieme spoločne vyriešiť, máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov. V tejto súvislosti môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky na tomto odkaze.