Fairtrade káva

Čo je Fairtrade?

Aby sme mohli odpovedať na otázku, čo je Fairtrade, povedzme si najprv, čo Fairtrade nie je. Ak Fairtrade považujeme za alternatívny prístup k poľnohospodárstvu, bežný prístup ako ho vníma väčšina ľudí, nazvime konvenčný prístup.

Hlavné problémy konvenčného prístupu

Problém: Využívanie práce detí

Celosvetovo pracuje 152 mil. detí vo veku 5-17 rokov. Odhaduje sa, že z toho 98 miliónov detí a mládeže pracuje v poľnohospodárstve. Mnohí z nich kvôli tomu nechodia do školy, nemajú svoj voľný čas a nedostáva sa im potrebná starostlivosť. Práca, ktorú vykonávajú, je často nebezpečná a vo veľa prípadoch sa dá označiť za vykorisťovanie

Problém: Nútená práca

Približne 25 mil. ľudí pracuje proti svojej vôli a pod hrozbou trestu. Spolu s 15 mil. ľudí v nútenom manželstve žije na svete okolo 40 mil. ľudí v modernom otroctve

Problém: Rodová nerovnosť

60-80% potravín na svete vypestujú ženy. Napriek tomu pôdu nevlastnia a majú minimálny podiel na zisku. Aj keď úloha žien v poľnohospodárstve rastie, napriek tomu ešte stále majú menší prístup k zdrojom ako sú pôda, informácie, školenia a pod.

Problém: Devastácia prostredia

Poľnohospodári pestujú monokultúry, nadmerne používajú toxické pesticídy a vyklčujú lesy, čo má negatívny dopad na miestne ekosystémy. Farmári čoraz častejšie zápasia s degradáciou pôdy, dezertifikáciou, znečistením slanou vodou a eróziou

Problém: Porušovanie ľudských práv

Základné ľudské práva napriek tomu, že sú univerzálne a neodňateľné, nie sú ani v dnešnej dobe garantované predovšetkým v nízko-príjmových krajinách. Až 1/4 žije v extrémnej alebo miernej chudobe

Problém: Nezabezpečené živobytie

Poľnohospodári často pracujú za platobných podmienok, ktoré nepokrývajú ich základné potreby. Farmári, ktorí sa venujú pestovaniu napríklad kávy alebo kakaa, si nemôžu dovoliť ani štandardné živobytie zo svojich zárobkov. Nemajú žiadnu kontrolu nad cenami na globálnom trhu, takmer žiadnu pozíciu pre vyjednávanie alebo ochranu proti špekuláciám na trhoch. Aj z týchto dôvodov cena kávy dlhodobo klesá pod výrobné náklady

Tak teda, čo je Fairtrade?

Slovo Fairtrade v doslovnom preklade z anglického jazyka znamená “spravodlivý obchod”. Jedná sa o prístupy a princípy, ktoré si adoptovala a aplikuje medzinárodná organizácia Fairtrade International. Ide o neziskovú organizácia založenú v roku 1997 s centrálou v meste Bonn v Nemecku. Pobočka na Slovensku existuje od roku 2014.

Poslaním organizácie je spájať znevýhodnených výrobcov, predovšetkým poľnohospodárov, so spotrebiteľmi, podporovať spravodlivé podmienky obchodovania, pomáhať výrobcom bojovať s chudobou, posilňovať ich pozíciu, aby mohli prevziať kontrolu nad vlastnými životmi.

Organizácia zastrešuje 1600 výrobcov zo 75 krajín sveta. 2400 užívateľov licencie ponúka viac ako 30 000 produktov s ochrannou známkou Fairtrade. Celosvetovo je vo Fairtrade zapojených cez 1,7 mil. poľnohospodárov a pracovníkov. Všetci certifikovaní výrobcovia, spracovatelia, distribútori a predajcovia musia spĺňať prísne certifikačné kritériá a podstupovať pravidelné audity. Ako vyzerá Fairtrade certifikát si môžete pozrieť tu.

Fairtrade ochranná známka

Faitrade ochranná známka

Pod ochrannou známkou Fairtrade sa predávajú komodity ako káva, kakao, čaj, banány, cukor, bavlna, kvety, med, zlato, oriešky, ryža a ďalšie. Zvyčajne ju môžete nájsť na obale Fairtrade produktu alebo priamo na ňom.

Ako Fairtrade rieši problémy konvenčného prístupu

Problém: Využívanie práce detí

Riešenie:

 • Deti mladšie ako 15 rokov nesmú pracovať vo Fairtrade organizácii
 • Deti mladšie ako 18 rokov nesmú pracovať, ak by to ohrozilo ich školskú dochádzku alebo zdravý vývoj
 • Ak pracujú, tak mimo školu a prázdniny a len na rodinných farmách

Problém: Nútená práca

Riešenie:

 • Akonáhle je nútená práca zistená alebo je na takúto prácu podozrenie kdekoľvek v reťazci Fairtrade organizácií, okamžite sú tieto skutočnosti oznámené príslušným úradom
 • Podporuje výrobcov v zavádzaní preventívnych opatrení
 • Trénuje farmárov, pracovníkov a riadiacich pracovníkov v oblasti ľudských práv

Problém: Rodová nerovnosť

Riešenie:

 • Štandardy a normy sú navrhnuté tak, aby bránili rodovej nerovnosti a zvyšovali participáciu žien
 • Vyžaduje, aby výrobcovia nediskriminovali na základe pohlavia alebo rodinného stavu
 • Vyžaduje, aby výrobcovia aplikovali programy na podporu znevýhodnených a minoritných skupín, vrátane žien

Problém: Devastácia prostredia

Riešenie:

 • Farmári musia zlepšovať kvalitu pôdy a vody, vyhýbať sa používaniu škodlivých chemikálií, znižovať emisie a ochraňovať biodiverzitu
 • Zakazuje výrub chránených lesov s cieľom pestovať viac plodín
 • Organizuje školenia pre farmárov, ako pestovať v súlade s miestnym prostredím a ako sa vyhýbať monokultúram

Problém: Porušovanie ľudských práv

Riešenie:

 • Fairtrade štandardy a normy spĺňajú a často presahujú požiadavky medzinárodných dohovorov ako ILO štandardy
 • Cielenými programami a kampaňami riešia problémy súvisiace s ľudskými právami a zvyšujú povedomie o nich

Problém: Nezabezpečené živobytie

Riešenie:

 • Uplatňuje koncept „Udržateľného stanovovania cien“ – ceny sú určované tak, aby si farmári zarobili na svoje živobytie
 • Zabezpečuje farmárom nástroje na sledovanie výrobných nákladov a ich zefektívňovanie
 • Znižuje rozdiely v odmeňovaní žien a mužov
Fairtrade farmari

Príležitosť na zmenu

Čo sa stane, keď budeme nakupovať Fairtrade výrobky?

 1. Podporíme Fairtrade certifikovaných výrobcov, aby mohli zabezpečiť slušné životné podmienky pre seba, svoje rodiny a komunitu, aby mohli posielať svoje deti do škôl a tým prispejeme k vyriešeniu hlavných príčin detskej práce
 2. Prispejeme k tomu, aby poľnohospodári dostávali za svoje výrobky adekvátnu odmenu priamo do svojich rúk, udržali si svoje živobytie a tým bojovali proti porušovaniu ľudských práv
 3. Vedome sa rozhodneme pre ochranu prírodu a udržateľný spôsob hospodárenia, ktorý chráni ľudí a životné prostredie
 4. Ukážeme podporu Fairtrade konceptu a tým dáme signál Fairtrade organizácii a jej partnerom, aby pokračovali vo svojom úsilí a celý koncept vylepšovala

Na tomto odkaze si môžete prečítať konkrétny príbeh pomoci z fondu pre podporu Fairtradových pestovateľov.

Nakupovaním Fairtrade výrobkov sa stávame:

 • Bojovníkmi za ľudské práva
 • Bojovníkmi za zákaz detskej práce
 • Bojovníkmi proti novodobému otroctvu
 • Bojovníkmi za udržateľné poľnohospodárstvo, spravodlivé mzdy a rovnoprávnosť žien
 • Bojovníkmi proti klimatickým zmenám

Použité zdroje:

Fairtrade International
Fairtrade Česko a Slovensko
International Labour Organization

Naša pražiareň síce v ponuke Fairtrade kávu momentálne nemá, ale určite si vyberiete aj z našej ponuky zrnkovej kávy s rôznymi inými certifikátmi.

Prihláste sa k odberu noviniek na email

 • Posielame 1-2 emaily mesačne o novinkách z nášho blogu.
 • Váš email s nikým nezdieľame.
 • Odhlásiť sa môžete kedykoľvek.

Odhlásiť sa z Newslettera